Hvorfor Greentext?

I web-applikasjonen Greentext viser trafikklysfargene, grønt, gult og rødt, om teksten er enkel eller vanskelig å lese. 

"Grønne dokumenter" betyr at du har oppdaget og fjernet lesehindringene. Hver hindring øker risikoen for tap av lesere, omdømme og inntekter.

Vi tar sjansen på å komme med en påstand: Selv de mest erfarne forfattere vil spare tid ved å redigere teksten ved hjelp av Greentext. For mange lange ord, mange lange perioder (fra punktum til punktum) eller en stakkato tekst kan bli historie. 

Skriver du i tillegg engasjert og interessant, vil flere bruke av sin tid å lese hva du har å si. Og det er vel nettopp grunnen til at du skriver?

Greentext er basert på forskning og kravet til universell utforming (uu). Se egen artikkel om uu under "Innsikt" i menylinjen. Finansielle tilskudd er gitt av Innovasjon Norge og Norsk Forskningsråd.

Aktuelle nettlesere for Mac er Safari og Google Chrome. For PC snakker vi om Internet Explorer og Google Chrome.

Greentext:

  1. er et nettbasert måleverktøy som erstatter synsing og omtrentlighet.
  2. gir et objektivt mål på lesbarhet. 
  3. gjør det mulig å etablere faste standarder for lesbarhet.
  4. analyserer raskt og gir umiddelbar respons.
  5. viser med trafikklysfargene, grønt, gult eller rødt, hvor lettlest eller vanskelig teksten din er å lese. 
  6. er basert på forskning. Begrensningene i menneskets arbeidshukommelse og begrepet universell utforming står sentralt. 

» Greentext Professional

» Greentext Personal

© Verbal Design 2006 | CMS by Makeweb