1. Hvor mange personer skriver tekstdokumenter i din virksomhet?

  2. Hva liker du best med Greentext?

  3. Hva synes du minst om?

  4. Kan Greentext være nyttig for deg og din virksomhet?

  5. Innspill?

    Hva mer synes du Greentext bør kunne gjøre? Innspill til dine svar?

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS