Hva er god lesbarhet?

Roald Jåsund, språkkonsulent og forfatter

Det er ikke alltid at en tekst er så enkel å lese som skribenten tror. Den som skriver dokumentet har som regel god rede på stoffet selv – det temaet han skriver om. 

Han vet hva han ønsker å informere leserne om. Han har et budskap å komme med. Men når han leserne sine?

Fanger teksten interessen, og blir den forstått slik skribenten ønsker at den skal bli oppfattet? Slett ikke alltid. Det finnes så mange fallgruber å gå i når man skriver en tekst. Hvilke er de vanligste, og hvordan kan man lettest unngå dem?

All forskning på temaet lesbarhet, og den finnes det mye av, peker på to hovedkomponenter som skribenten må være særlig opptatt av. Den ene er ordenes lengde. Den andre er syntaksen, altså oppbyggingen av setningene.

La oss ta ordbruken først. For en vanlig leser blir teksten vanskeligere å oppfatte og forstå jo flere lange ord den inneholder. I forskningen på lesbarhet bruker man begrepet lange ord på alle ord som inneholder syv bokstaver eller mer. Og jo lengre ordene er, dess tyngre er de å oppfatte. 

Hvis de i tillegg er såkalt vanskelige, det vil si fremmedord eller andre ord som ikke er helt dagligdagse, blir lesbarheten enda dårligere. Jo høyere andel lange ord en tekst inneholder, desto tyngre blir teksten å lese. Det tar lengre tid, og den blir kanskje ikke forstått på den måten skribenten har ment. Altså må du som skribent prøve å unngå for mange og for lange ord i teksten.

Det andre viktige poenget for lesbarheten er oppbyggingen av setningene. En setningsperiode er som regel satt sammen av flere enkeltsetninger, vi bygger dem sammen og henger dem på hverandre mellom punktumene.

Alle kjente språk konstruerer periodene på to hovedmåter. En metode er at vi knytter dem sammen i en lang rekke, vi hekter dem på hverandre etter tur helt til vi setter punktum. Jo lengre det er frem til neste punktum, desto vanskeligere er det for leseren å henge med. Han mister tråden.

Den andre måten er at vi bygger dem inn i hverandre som en slags kinesisk eske, med flere eller færre innskutte setninger. Blir det for mange slike innskudd, risikerer du at leseren går helt i surr. Han går seg vill i meningen og skjønner ikke hva skribenten vil frem til.

I tillegg har vi selvsagt kombinasjonen av disse to måtene å konstruere setninger på. Skribenten bygger på en rekke av setninger etter hverandre, med flere innskudd underveis. Da blir det ekstra tungt og vanskelig å forstå hva skribenten egentlig har ment å uttrykke.

Sett punktum.


Dessverre er det ganske alminnelig at folk synder mot disse grunnleggende reglene for å oppnå god lesbarhet når de skriver tekster. Det er ikke nødvendig for deg å gå i den samme fella selv om mange gjør det. Med andre ord: Sett punktum litt oftere enn du kanskje har tenkt mens du skriver. Og unngå å bruke for mange vanskelige og lange ord. Er du bevisst på disse enkle reglene, har du en mye større sjanse til å bli forstått slik du helst vil at teksten din skal bli oppfattet.

Tips dine kontakter
[Tilbake]

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS