Gir nettbrett "digital Alzheimers"?

Språkprofessor Sylfest Lomheim hevder ovenfor NRK Nett at kvalitetsskolen står i fare. 

Les hele artikkelen: javascript:void(165782);

[Tilbake]

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS