"Vil gjøre statens språk enklere"

Minister Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet griper tak i et stort problem. 

Se VG, 08.12.2014: javascript:void(23131);


[Tilbake]

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS